TUYỂN DỤNG CREATOR 4B

Hãy ấn đăng kí và xem hướng dẫn để trở thành 1 Creator 4B (Doanh nghiệp) sáng tạo trên nền tảng Capcut

ĐĂNG KÍ NGAY!

ĐỊNH NGHĨA

Creator 4B được hiểu là những nhà sáng tạo mẫu trên Capcut với nội dung chính đó là tạo các mẫu quảng cáo sản phẩm, hướng đến đối tượng là doanh nghiệp hay hoạt động kinh doanh.

Lưu ý: Do mức độ phức tạp của mẫu, nên chất lượng tuyển dụng cũng cao hơn. Chính vì thế mà bạn cần có kĩ năng thiết kế, sáng tạo, edit video 1 cách chuyên nghiệp và đáp ứng được việc tạo mẫu quảng cáo.

XEM KẾT QUẢ ĐĂNG KÍ 4B