TEST: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG EDIT


🔰 BƯỚC 1: GỬI VIDEO ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG EDIT

Lưu ý:


🔰 BƯỚC 2: CHỤP MÀN HÌNH KHI GỬI FORM XONG 🔰 BƯỚC 3: GỬI LỜI MỚI KẾT BẠN QUA ZALO @THIỆN NHÂN VÀ GỬI ẢNH CHỤP MÀN HÌNH🔰 BƯỚC 4: KIỂM TRA LẠI VIDEO VỪA GỬI ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN CHƯA