HOÀN TẤT CÁC BƯỚC ĐĂNG KÍ CREATOR CAPCUT  

Chúc mừng bạn đã hoàn thanh các bước đăng kí trở thành Creator Capcut. 

Hãy chờ đợi kết quả nhé!


🌞 XEM KẾT QUẢ (Cũ, áp dụng cho đơn trước tháng 6)

Kết quả sẽ được thông báo với bạn qua App, Zalo, Email mà bạn đã đăng kí. Hãy chờ đợi nhé!

🌞 XEM KẾT QUẢ (New)

Kết quả sẽ được thông báo với bạn qua App, Zalo, Email mà bạn đã đăng kí. Hãy chờ đợi nhé!

Sau khi gửi video hoàn tất, sau 3 ngày bạn sẽ nhận được feedback (nếu có trục trặc thì sẽ có thông báo). Mỗi đơn bạn sẽ được nhận feedback tối đa 3 lần. Bạn sẽ nhận được feedback qua Zalo (Bạn cần gửi kb với trưởng nhóm và zalo tìm được tk của bạn). BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC TIN NHẮN FEEDBACK (cần chú ý) 

Tài khoản Zalo chính thức gửi tin nhắn bạn nhận được:

- @Thiện Nhân (Trưởng nhóm)

- @Thiennhan Account Two (Phó nhóm) [BOT]

- @Thiennhan Account Three (Phó nhóm) [BOT]

Lưu ý: chỉ nhận và làm theo tin nhắn của trưởng và phó nhóm